BOOKING

   BOOKING

Hãy đến với chúng tôi để được thưởng thức những món ngon và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất.

Contact

“NHỮNG MÓN ĂN NGON TUYỆT ĐƯỢC NẤU TỪ RẤT NHIỀU YÊU THƯƠNG VÀ TÂM HUYẾT”

  •   10:00 am To 22:00 pm
  •   + 84 934 72 74 72
  •   thaimarketrestaurant@gmail.com
  •   www.thaimarket.vn
[{"others_id":"7","name":"C\u01a1 S\u1edf Thai Market 137 \u0110\u01b0\u1eddng 3 Th\u00e1ng 2","lat":"16.0863191","lng":"108.2163542"},{"others_id":"8","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 43 B\u00ecnh Minh 5, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0553901","lng":"108.2227234"},{"others_id":"9","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 04 Tr\u1ea7n Qu\u1ed1c To\u1ea3n, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0661519","lng":"108.2242462"},{"others_id":"10","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 183 Nguy\u1ec5n V\u0103n Tho\u1ea1i, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0553238","lng":"108.2404216"},{"others_id":"11","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 46 Th\u00e1i Phi\u00ean, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0651962","lng":"108.2202954"},{"others_id":"12","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 17 L\u00ea H\u1ed3ng Phong, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0637794","lng":"108.2221389"},{"others_id":"13","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market B\u00e0 N\u00e0 Hills, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"15.9977403","lng":"107.9858885"},{"others_id":"14","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 62 Phan Ch\u00e2u Trinh, H\u1ed9i An","lat":"15.8783673","lng":"108.3239688"}]
[{"others_id":"7","name":"C\u01a1 S\u1edf Thai Market 137 \u0110\u01b0\u1eddng 3 Th\u00e1ng 2","lat":"16.0863191","lng":"108.2163542"},{"others_id":"8","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 43 B\u00ecnh Minh 5, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0553901","lng":"108.2227234"},{"others_id":"9","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 04 Tr\u1ea7n Qu\u1ed1c To\u1ea3n, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0661519","lng":"108.2242462"},{"others_id":"10","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 183 Nguy\u1ec5n V\u0103n Tho\u1ea1i, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0553238","lng":"108.2404216"},{"others_id":"11","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 46 Th\u00e1i Phi\u00ean, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0651962","lng":"108.2202954"},{"others_id":"12","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 17 L\u00ea H\u1ed3ng Phong, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"16.0637794","lng":"108.2221389"},{"others_id":"13","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market B\u00e0 N\u00e0 Hills, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng","lat":"15.9977403","lng":"107.9858885"},{"others_id":"14","name":"C\u01a1 S\u1edf Th\u00e1i Market 62 Phan Ch\u00e2u Trinh, H\u1ed9i An","lat":"15.8783673","lng":"108.3239688"}]